De Bourgondiërs

Rijkdom, intriges en het goede leven – dat is waar wij de Bourgondiërs nog van kennen. Bourgondië was altijd al een aparte provincie van Frankrijk. Maar in de 15e zou het zich onder een paar markante hertogen opwerpen als onafhankelijke natie met grote ambities.

Vroege geschiedenis

De Boergonden waren een Germaanse stam die het Romeinse Rijk binnenvielen in de 5e eeuw. Ze veroverden een aanzienlijk gebied in Zuid-Frankrijk, maar werden verslagen door de Franken en in hun rijk opgenomen. Hun unieke cultuur bleef deels gehandhaafd. Gebeurtenissen uit deze tijd vinden we terug in het Nibelungenlied.

Bloei

Doordat Frankrijk in de vijftiende eeuw geregeerd werd door een zwakke koning deden andere partijen een gooi naar de macht. Jan zonder Vrees van Bourgondië vermoordde zijn rivaal, de Hertog van Orleans, en veroverde Parijs. Zijn opvolger Filips de Goede verbond zich met de Engelsen en veroverde grote delen van België en Nederland. Onder Filips bloeiden de wetenschap, de kunst en het geestelijk leven als nooit eerder.

Verval

De laatste Bourgondische groothertog, Karel de Stoute, streek zijn buurlanden tegen de haren in door zijn nietsontziende uitbreidingsoorlogen. Na een aantal flinke nederlagen en Karels dood gingen de Bourgondische erflanden via zijn dochter Maria over in handen van de Oostenrijkse aartshertog Maximiliaan. Dit was het einde van Bourgondië als een machtig hertogdom.